Resolutivos del Segundo Congreso Libertario - comentarios