Ενάντια στον καπιταλισμό: η αποκεντρωμένη δράση. Ελεύθερα μέσα – πληρωμένα μέσα, εκδοχή 3.0 - comentarios