Grabación de disco en vivo de León Chávez Teixeiro - comentarios