Barahúnda. 2 de octubre/segunda parte - comentarios